Kvalitetssystem

Malmö Ljus & Kraft har varit certifierade enligt ISO sedan 1996 och är idag certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008.

cert